HAGL Agrico nói gì về khoản lỗ gần trăm tỷ quý đầu năm 2019?

Tính đến hiện tại, HAGL Agrico đã tất toán sạch những khoản thu từ các lĩnh vực khác như chăn nuôi, bất động sản, tập trung phát triển mảng nông nghiệp. Điểm sáng thể hiện thông qua việc hoàn nhập một số khoản dự phòng dẫn đến lãi khác hơn trăm tỷ, tuy nhiên áp lực nợ vay và chi phí lãi vẫn còn là gánh nặng của Công ty.

HAGL Agrico (HNG) vừa có giải trình tình hình kinh doanh quý 1/2019, trong đó ghi nhận:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 218 tỷ, tương đương giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do:

+ Doanh thu trái cây giảm 174 tỷ đồng do phần lớn diện tích chuối trồng mới chưa đến kỳ thu hoạch;

+ Doanh thu bán ớt giảm 53 tỷ đồng do diện tích trồng ớt giảm;

+ Doanh thu bàn hàng hóa giảm 46 tỷ đồng do quý 1/2018 HAGL Agrico có nguồn thu phụ phẩm từ hoạt động chăn nuôi.

Về mảng tài chính, doanh thu trong kỳ giảm 130 tỷ đồng, chủ yếu giảm do thu nhập lãi cho vay. Chi phí tài chính tăng 24 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng. Đáng chú ý, quý đầu năm nay Công ty phát sinh thêm doanh thu khác từ việc hoàn nhập một số khoản dự phòng, trong khi chi phí khác được cắt giảm do chi phí chuyển đổi ít phát sinh hơn cùng kỳ.

Kết quả, quý 1/2019, lỗ trước thuế Công ty ghi nhận 90 tỷ đồng, bao gồm lỗ kinh doanh 247 tỷ và lãi khác 157 tỷ đồng.

Thực tế, việc thua lỗ trong quý 1/2019 đã sớm được ban điều hành dự báo khi diện tích trồng chuối chưa được thu hoạch toàn bộ, đồng thời Công ty vẫn phải tiếp tục phát sinh chi phí chuyển đổi diện tích cây trồng theo lộ trình. Tính đến hiện tại, HAGL Agrico đã tất toán sạch những khoản thu từ các lĩnh vực khác như chăn nuôi, bất động sản, tập trung phát triển mảng nông nghiệp. Điểm sáng  thể hiện thông qua việc hoàn nhập một số khoản dự phòng dẫn đến lãi khác hơn trăm tỷ, tuy nhiên áp lực nợ vay và chi phí lãi vẫn còn là gánh nặng của Công ty.