Nghệ An: Ông Nguyễn Hồng Kỳ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

Đại hội đại biểu lần thứ V được tổ chức long trọng vào ngày 14/5/2019 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An với chủ đề “ Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” đã bầu BCH mới nhiệm kỳ 2019 – 2014. Ông Nguyễn Hồng Kỳ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An.

Chủ tịch Liên hiệp CTCHN Việt Nam Nguyễn Phương Nga chụp hình lưu niệm tại đại hội

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 36/QĐ-TU ngày 29 tháng 11 năm 1986 của Tỉnh ủy Nghệ An. Là Tổ chức chính trị – xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết hữu nghị, hợp tác nhân dân, có đối tác là các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị với Nghệ An; các tổ chức phi chính phủ và cá nhân ở nước ngoài. Có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp với các Hội hữu nghị thành viên tiến hành vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ nhằm phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa nhân dân Nghệ An với nhân dân các nước trên thế giới.

Bà Nguyễn Phương Nga tặng Kỷ niệm chương của Liên hiệp cho 4 cá nhân xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ qua

“ Nhiệm kỳ qua, hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh Nghệ An đã được đẩy mạnh trên khắp hầu hết các lĩnh vực, trong đó vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh được khẳng định qua việc triển khai thực hiện 5 chương trình hành động có mục tiêu và đạt kết quả khá tốt; các tổ chức thành viên của Liên hiệp thường xuyên tăng cường và cũng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với bạn bè, đối tác quốc tế. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đoàn thể, các tổ chức nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động phối hợp triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân; Liên hiệp từng bước phát huy vai trò là một tổ chức chính trị – xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân” – Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực nhiệm kỳ 2019 – 2024

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển và đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài.

Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội đã bầu ra 33 Ủy viên Ban chấp hành, 5 ủy viên Thường trực của nhiệm kỳ 2019 -2024. Ông Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An và ông Nguyễn Hồng Kỳ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực.