Bình Định: Mặt trận đối ngoại đóng vai trò quan trọng với sự phát triển kinh tế – xã hội

Trong năm qua, tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện. Đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của toàn tỉnh, không thể không nhắc đến vai trò của công tác đối ngoại. Cũng thông qua đối ngoại, hình ảnh và con người quê hương Đất Võ được quảng bá rộng rãi hơn đến với bạn bè trong nước và quốc tế, tranh thủ được nguồn viện trợ để đầu tư cho công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội.

Ông Võ Đình Kha – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Hữu Nghị, ông Võ Đình Kha – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết, năm 2018, Bình Định đã đạt được một số kết quả tích cực trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài và phát triển thương mại. Cụ thể, dự án đầu tư mới có 04 dự án FDI, nâng tổng số dự án FDI lên 77 dự án với tổng vốn đăng ký là 741,9 triệu USD đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở lĩnh vực thương mại, tổng kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 800 triệu USD, nhập khẩu là 320 triệu USD, lần lượt tăng 8,1% và 9,3% so với năm 2017. Các sản phẩm của Bình Định hiện nay đã có mặt tại 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đóng góp vào sự phát triển toàn diện ở hầu hết các lĩnh vực của Bình Định, trong đó có lĩnh vực thông tin đối ngoại và văn hóa đối ngoại. Năm 2018, Bình Định tiếp 04 đoàn phóng viên của Asia Filing Fixer, Orbis, Studio Lambert Associates và Hankok Ilbo đến tác nghiệp tại tỉnh. Thông qua hoạt động báo chí, hình ảnh, con người, những danh lam thắng cảnh của tỉnh được quảng bá rộng rãi hơn,… nhiều sự kiện văn hóa đối ngoại được tổ chức thành công như Lễ đón bằng UNESCO công nhận “Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Đối với vấn đề biên giới và bảo hộ công dân, tỉnh Bình Định có biên giới biển. Nhằm giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển phát triển kinh tế, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, huấn luyện kỹ thuật đánh bắt, bảo quản sản phẩm,… Sở Ngoại vụ tỉnh cũng đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các vấn đề về bảo hộ công dân cũng như các vấn đề lãnh sự phát sinh, ông Kha cho biết thêm.

Đoàn Tổng Lãnh sự Trung Quốc đến chào xã giao Lãnh đạo tỉnh Bình Định

Ông Kha cho hay, công tác người Việt Nam ở nước ngoài cũng luôn được tỉnh Bình Định quan tâm. Tỉnh luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kiều bào về thăm, đầu tư, xây dựng quê hương, đất nước. Năm 2018, tỉnh đã đón gần 900 lượt Việt Kiều. Hiện tại, Bình Định có 07 dự án vốn đầu tư của Việt Kiều đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 01 dự án có vốn đầu tư gần 35 triệu USD.

Đánh giá về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định cho rằng, thời gian qua, Bình Định đã tích cực xúc tiến, kêu gọi nguồn viện trợ từ các cá nhân người nước ngoài, các tổ chức PCPNN tiềm năng tranh thủ mọi nguồn lực góp phần mục tiêu xóa đói, giảm nghèo. Trong năm 2018, các cá nhân người nước ngoài, tổ chức PCPNN đã tài trợ thực hiện 32 chương trình, dự án và phi dự án với tổng giá trị viện trợ giải ngân đạt 2.182.836 USD (tương đương với 51,01 tỷ đồng). Các khoản viện trợ PCPNN chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường, phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, lũ lụt, hỗ trợ người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới, Bình Định luôn coi trọng mặt trận đối ngoại là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cần phải có sự nhận thức đúng và đủ về hoạt động này. Chính vì thế, Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Mặt khác, tiếp tục tham mưu cho tỉnh cụ thể hóa các quy định của Trung ương, bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động đối ngoại và được triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cùng với đó, chú trọng xây dựng các chương trình, kế hoạch đối ngoại hàng năm để làm cơ sở triển khai thực hiện; tăng cường quảng bá, tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh của địa phương đến với bạn bè quốc tế, tạo tiền đề để hợp tác, kêu gọi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội…

Đối với công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài, cần tăng cường trao đổi và cung cấp thông tin giữa Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với địa phương về các tổ chức PCPNN và hoạt động viện trợ của họ. Thông qua đó sẽ giúp tỉnh nắm bắt thông tin và có kế hoạch cụ thể nhằm tranh thủ sự vận động, thu hút và tiếp nhận viện trợ. Đồng thời, triển khai có hiệu quả nguồn viện trợ đến từng đối tượng cụ thể tạo niềm tin của chính quyền địa phương với các tổ chức PCPNN trong việc tiếp nhận nguồn viện trợ nhân đạo, ông Kha cho hay.