Agribank hỗ trợ thúc đẩy HTX tăng trưởng bền vững

Sự đồng hành của Agribank trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm đã góp phần giải quyết khó khăn cho hợp tác xã (HTX) tại các địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy HTX tăng trưởng bền vững.

Là đơn vị giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Agrribank đã và đang thực hiện nhiều giải pháp, đóng góp tích cực cho các HTX trên cả nước nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững.

Trong suốt quá trình phát triển, Agribank luôn góp phần thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ, cung ứng vốn và các sản phẩm, dịch vụ đến các thành phần kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, ổn định an sinh xã hội ở khu vực nông thôn.

Trên cơ sở đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về phát triển 15.000 HTX và chương trình Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, Agribank coi đây là một định hướng quan trọng tạo bước đột phá trong phát triển HTX, nhất là việc các HTX được tiếp cận nguồn vốn để thực hiện thành công chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Trong hoạt động cho vay HTX, dư nợ của Agribank tăng dần qua các năm từ 1.377 tỷ đồng (năm 2017) tăng lên 1.483 tỷ đồng (năm 2018). Đến hết quý I/2019, tổng dư nợ cho vay HTX của Agribank là 1.505 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Bình quân dư nợ cho vay 1 HTX là 3,5 tỷ đồng. Nợ xấu giảm mạnh qua các năm.

Để giúp HTX chủ động về nguồn vốn, phát huy tốt vai trò là tổ chức hỗ trợ nông dân và thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, Agribank tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khu vực này như điều hành chủ động, linh hoạt các mức lãi suất của NHNN để kiểm soát và điều tiết lãi suất thị trường phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ; thực hiện các giải pháp về hoạt động tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa tổ chức tín dụng và khách hàng, trong đó có HTX.

Đơn vị tiếp tục chỉ đạo các chi  nhánh tập trung vốn tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai các chương trình tín dụng đặc thù đối với một số mặt hàng nông sản có thế mạnh như lúa, gạo, cà phê, thủy sản,… cho vay theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực, có giá trị thương mại cao, tác động lan tỏa tới nền kinh tế và số đông hộ nông dân nhằm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tuy nhiên, các đơn vị HTX còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận với thị trường đầu ra do các điều kiện tín dụng khác như phương án/dự án thiếu tính khả thi, hiệu quả; khả năng tài chính của HTX và vốn góp của thành viên HTX chưa đáp ứng được yêu cầu… Vì vậy phần lớn số HTX không đủ điều kiện để tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Trong bối cảnh đó, nhằm tăng cường hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX, Agribank cam kết cung ứng đầy đủ các dịch vụ tài chính, ngân hàng cho hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai các mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Tư vấn, hỗ trợ HTX lập dự án vay vốn; triển khai các sản phẩm bảo an tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp trên toàn quốc tới các HTX, thành viên và hộ gia đình; hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực của cán bộ quản lý hợp tác xã và thành viên HTX…

Sự vào cuộc của Agribank cùng với những chính sách phát triển hợp tác xã của Nhà nước đã góp phần giải quyết khó khăn cho HTX tại các địa phương, là trợ lực vững chắc nâng bước cho các HTX nông nghiệp trong giai đoạn chuyển mình thực hiện thành công tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam.

Từ đồng vốn của Agribank, người nông dân đã làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình. Qua đó góp phần làm cho nông nghiệp, nông thôn khởi sắc, phá thế độc canh, chuyển dịch cơ cấu theo hướng phát triển hàng hóa, công nghiệp và dịch vụ.