Agribank góp phần hiện thực hóa chủ trương cơ giới hoá nông nghiệp

Từ vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), hàng ngàn hộ nông dân trên cả nước đã có điều kiện mua máy móc sản xuất nông nghiệp hiện đại để nâng cao năng suất lao động, vươn lên làm giàu.

Tại nhiều nước trên thế giới, từ lâu, việc sử dụng máy móc trong sản xuất đã trở nên phổ biến. Song với nông dân Việt Nam, điều này còn khó khăn do chi phí của một chiếc máy nông nghiệp hiện đại khá cao.

Thực hiện Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, Agribank đã triển khai chương trình tín dụng hỗ trợ cho vay phát triển sản xuất theo hướng cơ giới hoá.

Theo đó, Agribank tạo điều kiện thuận lợi nhất để nông dân tiếp cận nguồn vốn, với hình thức hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% lãi suất từ năm thứ 3 trở đi.

Chương trình cho nông dân vay vốn theo Quyết định 68 của Agribank đã tạo nên sự thay đổi trong sản xuất của nông dân. Điều này có thể thấy rõ nhất là ở vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, trên nhiều cánh đồng, đã không còn cảnh hàng trăm nông dân đổ ra đồng làm việc mỗi mùa cấy, mùa gặt. Thay vào đó là những chiếc máy cấy, máy gặt đập liên hợp thay thế sức người mỗi khi mùa vụ. Cách làm này vừa tăng năng suất vừa giảm được thất thoát trong thu hoạch mùa màng.

Rất nhiều nông hộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã mua máy gặt đập liên hợp hiệu Kubota, Yanmar (Nhật Bản), Tata (Ấn Độ) để phục vụ thu hoạch lúa của gia đình, đồng thời có thể làm thêm dịch vụ cắt lúa thuê cho các hộ khác.

Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đang thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó có việc đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, tăng lợi nhuận…

Vì vậy nhằm tạo thuận lợi giúp người nông dân áp dụng cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp với lãi suất ưu đãi, thông qua đẩy mạnh triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, ký kết thoả thuận hợp tác với các tập đoàn máy nông cụ lớn trên thế giới  như Tata (Ấn Độ), Yanmar, Kubota (Nhật Bản), Agribank đang tích cực góp phần hiện thực hóa chủ trương của Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, chú trọng cơ giới hóa nông nghiệp, đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch.